Contoh membuat surat kuasa

Contoh membuat surat kuasa di bawah ini merupaka salah satu contoh membuat surat kuasa yang mana contoh di bawah tinggal anda edit mengenai nama dan alamat yang bersangkutan siapa yang memberi kuasa dan siapa yang menerima kuasa jadi tinggal anda rubah saja mengenai nama dan tanggal menurut atau kapan akan di gunakan surat kuasa tersebut :

SURAT KUASA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama                                              : SAMANI
Tempat /Tgl.Lahir                            : Serang,06-08-1964
Pekerjaan                                        : Buruh Harian lepas
Alamat                                             : Kp.Lebak Sawo
          Rt/Rw.012/005
         Kel.Sindang laya
         Kec.Cinangka
Melalui surat ini telah memberi kuasa kepada :

Nama                                              : SRI SUWANTO
Tempat /Tgl.Lahir                            : Klaten,18-10-1977
Pekerjaan                                        : Wiraswasta
Alamat                                            : Kp.Kadu
        Rt/Rw.06/01
        Ds/ Kel.Bunder
        Kec.Cikupa
        Kab.Tangerang
Untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk pengambilan BPKB Motor No Polisi B 8462 UH di PT.MAJU MUNDUR.
Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

                                                                   


                                                                                                                                                          Serang,14 Juli 2012

Penerima kuasa                                                                               Pemberi Kuasa
                                                      
                                                                                                                                                               

( Sri Suwanto )                                                                                  ( Samali )

Itulah mengenai Contoh membuat Surat Kuasa yang mungkin bermanfaat bagi anda terima kasih
Artikel tentang Contoh membuat surat kuasa Situs Bola Online AWALILAH - Koinesti' Farm tombol di baah ini.

Artikel terbaru :

Goo AWALILAH LIKE Di facebook