Rabu, 18 Februari 2015

Contoh artikel bahasa jawa cerito ndeso jaman cilik

Posted by qsuwoengs on Rabu, 18 Februari 2015

Sak derengipun kulo ndamel contoh artikel engkang ndamel bahasa jawa kawulo aturaken sugeng rawuh wonten www.awalilah.com artikel bahasa jawa engkang ajeng kulo tulis meniko anggadahi judul cerito ndeso amargi kulo meniko tiang engkang lahir wonten ndeso lan di gedekne wonten ndeso kalian bapak lan simbok engkang gadah jabatan utawi pengawean petani utun ,

saben dintenipun mboten tebih saking sawah lan kebon engkang dados sumbering penghasilan keluargo kulo lan nyekapi sedoyo kebutuhane keluargo,engkang dados pedoman kulo wedal meniko kulo namung nenuwun tansah di paringi kaut slamet gampil angenkulo pados sandang  pangan lan tansah di paringi ketentreman wonten ing gesang kulo sak meniko tansaho di ayomi maring Gusti murbahing dumadi.

Langkung luwehe artikel bahasa jawa meniko kulo tulis lan kulo aturaken dumateng panjenegan sami engkang sampun maos tulisan meniko monggo kito sami-sami nenuwun utawi ndedongo marang Gusti Allah miturut kepercayaan lan Agami kito kiambak kiambak tansaho di paringi eling lan waspodo nyuwun marang pangeran kito sedoyo engkan sampun ngrekso bumi nusantoro meniko.

kulo lajengaken dumateng judul cerito ndeso engkang kulo alami rumiyen wonten deso naliko kulo taksih alit utawi taksih bocah engkang dereng gadah lumrah utawi tatanan dadi naliko kulo taksih alit di juluk'i Bocah mbelis utawi bocah nakal hehe ,,kirang langkungipun cekap semanten atur kawulo maringi contoh artikel boso jowo meniko kanti judul cerito ndeso jaman cilik

Previous
« Prev Post

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Goo AWALILAH LIKE Di facebook